Projekt "Shtetl Routes" ma na celu wsparcie rozwoju turystyki w oparciu o żydowskie dziedzictwo kulturowe pogranicza Polski, Białorusi i Ukrainy.

 

Projekt "Shtetl Routes" ma na celu wsparcie rozwoju turystyki w oparciu o żydowskie dziedzictwo kulturowe pogranicza Polski, Białorusi i Ukrainy.

 

Teatr NN
Łańcut - Karta Dziedzictwa Kulturowego

Łańcut - Karta Dziedzictwa Kulturowego

Łańcut w województwie podkarpackim, stolica powiatu, liczy 15 tys. mieszkańców. Miasto położone jest w południowej części Kotliny Sandomierskiej, w jej części zwanej Rynną Podkarpacką. W pobliżu, na południe od miasta, zaczyna się Pogórze Rzeszowskie. Rynną Podkarpacką biegnie od stary trakt z Małopolski na Ruś – z Krakowa do Przemyśla i Lwowa – dziś to szosa nr 4 (E 40); w Łańcucie szosa ta krzyżuje się z lokalną drogą nr 877 – z Leżajska, przez Albigową, w kierunku Dynowa, oraz lokalną drogą nr 881 z Sokołowa Małopolskiego przez Kańczugę i Pruchnik w kierunku Przemyśla. Przez miasto przebiega też linia kolejowa z Rzeszowa w kierunku Jarosławia i Przemyśla. Na północ od Łańcuta, równolegle do szosy nr 4, budowana jest autostrada A4. Większe miasta w okolicy to Rzeszów – 16 km na zachód, Przeworsk – 18 km na wschód, Leżajsk – 25 km na pn.-wsch. i Przemyśl – 45 km na pd.-wsch.

Czytaj więcej

Księga Pamięci Łańcuta

Księga Pamięci Łańcuta

Lancut; chajejha we-churbana szel kehila jehudit = Lancut; kijem un churbn fun a jidiszer kehile = Lanzut; the life and destruction of the Jewish community [Łańcut; życie i zagłada gminy żydowskiej], red. Michael Wolcer i Natan Kodisz, Irgunej Jocej Lancut be-Israel u-we-Arecot ha-Berit = Farbandn fun Lancuter Landslajt in Isroel un in Amerike = Lanzut Societies in Israel and USA [Ziomkostwa Łańcuta w Izraelu i USA], Tel Awiw, 1963, ss. 465, LIX, faks., il., mapy, portr. (hebr., jid., ang.)

Czytaj więcej

Mapa

Zdjęcia