Projekt "Shtetl Routes" ma na celu wsparcie rozwoju turystyki w oparciu o żydowskie dziedzictwo kulturowe pogranicza Polski, Białorusi i Ukrainy.

 

Projekt "Shtetl Routes" ma na celu wsparcie rozwoju turystyki w oparciu o żydowskie dziedzictwo kulturowe pogranicza Polski, Białorusi i Ukrainy.

 

Teatr NN
Międzyrzec Podlaski - Karta Dziedzictwa Kulturowego

Międzyrzec Podlaski - Karta Dziedzictwa Kulturowego

Międzyrzec Podlaski położony jest przy północnej granicy obecnego województwa lubelskiego w powiecie bialskim. Miasto znajduje się na pograniczu trzech krain geograficznych: Polesia Lubelskiego, Niziny Mazowieckiej, Niziny Podlaskiej. Leży u zbiegu rzek: Krzny Północnej, Krzny Południowej i Piszczanki. Odległość Międzyrzeca od większych miast: Lublin – ok. 90 km, Warszawa – ok. 145 km, Białystok – ok. 150 km.

Czytaj więcej

Księga Pamięci Międzyrzeca Podlaskiego

Księga Pamięci Międzyrzeca Podlaskiego

Mezricz; zamlbuch in hajlikn ondenk fun di umgekumene Jidn in undzer gebojrn-sztot in Pojln [Międzyrzec Podlaski; almanach ku czci świętej pamięci zamordowanych Żydów naszego rodzinnego miasta w Polsce; w 10. rocznicę], red. Josef Horn, Mezriczer landslajt-Farajn in Argentine [Ziomkostwo Międzyrzeca Podlaskiego w Argentynie], Buenos Aires 1952, ss. 635, faks., il., portr. (jid.)

Sefer Mezricz; le zecher kedoszej irenu hi''d = The Mezritch book [Księga Międzyrzeca Podlaskiego; pamięci meczenników naszego miasta; niech Bóg pomści ich krew], red. Icchak Ronkin i Binem Heler, "Ha Merkaz ha-Mezriczai" be-Israel we-Irgunej Benej Irenu bi-Tefucot ["Centrum Międzyrzeckie" w Izraelu i Ziomkostwa Naszego Miasta w Diasporze], Izrael 1978, s. 821, il. (hebr., jid.)

Czytaj więcej

Zdjęcia