Projekt "Shtetl Routes" ma na celu wsparcie rozwoju turystyki w oparciu o żydowskie dziedzictwo kulturowe pogranicza Polski, Białorusi i Ukrainy.

 

Projekt "Shtetl Routes" ma na celu wsparcie rozwoju turystyki w oparciu o żydowskie dziedzictwo kulturowe pogranicza Polski, Białorusi i Ukrainy.

 

Teatr NN

Księga Pamięci Łańcuta

Lancut; chajejha we-churbana szel kehila jehudit = Lancut; kijem un churbn fun a jidiszer kehile = Lanzut; the life and destruction of the Jewish community [Łańcut; życie i zagłada gminy żydowskiej], red. Michael Wolcer i Natan Kodisz, Irgunej Jocej Lancut be-Israel u-we-Arecot ha-Berit = Farbandn fun Lancuter Landslajt in Isroel un in Amerike = Lanzut Societies in Israel and USA [Ziomkostwa Łańcuta w Izraelu i USA], Tel Awiw, 1963, ss. 465, LIX, faks., il., mapy, portr. (hebr., jid., ang.)

Księga Pamięci Łańcuta

Fotografie:

Zobacz oryginalną Księgę Pamięci w New York Public Library:

http://yizkor.nypl.org/index.php?id=1608

Przeczytaj tłumaczenie Księgi Pamięci na język angielski na stronie JewishGen:

http://www.jewishgen.org/yizkor/Lancut/Lancut.html

Mapa

Polecane

Zdjęcia

Słowa kluczowe