Projekt "Shtetl Routes" ma na celu wsparcie rozwoju turystyki w oparciu o żydowskie dziedzictwo kulturowe pogranicza Polski, Białorusi i Ukrainy.

 

Projekt "Shtetl Routes" ma na celu wsparcie rozwoju turystyki w oparciu o żydowskie dziedzictwo kulturowe pogranicza Polski, Białorusi i Ukrainy.

 

Teatr NN

Żydowscy rozbójnicy

Martin Pollack,  Po Galicji. O chasydach, Hucułach, Polakach i Rusinach. Imaginacyjna Podróż po Galicji Wschodniej i Bukowinie, czyli wyprawa w świat, którego nie ma, Wołowiec 2007, s. 114.

Żydowscy rozbójnicy

Legendy opowiadają też o przypominających Hunów, żydowskich bandytach, których Dowbusz miał wśród swoich zbirów; z późniejszych czasów pochodzą historyczne dowody istnienia całych band żydowskich. Czeski autor Ivan Olbracht (1882-1952) wydobył z akt dawnych sądów okręgowych  listy gończe, które władze austriackie wydały w 1837 roku , ściagając zbójecką bande niejakiego Mojsze Jankla Reisnera, znanego tez jako Schwärzner albo Puczlik, a także bandy Srula mendla Schora, Herscha mendona i Berla Leviego. W górach pamiętano też zydowskiego zbója Chaima Pinta, który napadał na ludzi swojej wiary i wypalał im na skórze „dwudzistaka", aby dowiedzieć się, gdzie ukryli skarby.

Żydzi i Hucułowie nie żyli ze sobą źle. Wcale nierzadko zdarzało się, że bezdzietny Hucuł adoptował Żyda; wszelako nie dziecko, lecz zamożnego kupca lub szynkarza, który musiał się zobowiązać, że będzie żywić „przybranych rodziców” do ich śmierci i że pogrzebie ich stosownie do stanu. Przypadał mu za to ich majątek i własność ziemska. Tego rodzaju „dożywocie” praktykowano dość często.

Mapa

Polecane

Zdjęcia

Słowa kluczowe