Шляхами штетлів. Об'єкти єврейської культурної спадщини в транскордонному туризмі

Шляхами штетлів. Об'єкти єврейської культурної спадщини в транскордонному туризмі

Театр NN
Книга пам'яті Дубна

Книга пам'яті Дубна

Dubno; sefer zikaron (Dubno; a memorial to the Jewish community of Dubno, Wolyn), Editor: Y. Adini, Tel Aviv, Dubno Organization in Israel, 1966 (H, Y 752 columns) // Дубно; книга пам'яті, ред. Яків Адіні, Земляцтво Дубна в Ізраїлі, Тель-Авів, 1966 (іврит, їдиш).

Читати більше

Книга пам'яті Дятлова

Книга пам'яті Дятлова

Pinkus Zhetel (A memorial to the Jewish community of Zhetel), Editors: Baruch Kaplinski, Published by the Zhetel Association in Israel, Tel Aviv 1957 9H, Y 482 pages) // Хроніка Дятлова, ред. Борух Каплінський, Земляцтво Дятлова в Ізраїлі у співпраці з земляцтвами Дятлова у Сша, Канаді та Аргентині, Тель-Авів, 1957, 482 ст. (їдиш, іврит)

Читати більше

Книга пам'яті Желудка

Книга пам'яті Желудка

Sefer Zoludek ve-Orlowa; galed le-zikaron (The book of Zoludek and Orlowa; a living memorial), Editors: A. Meyerowitz, Tel Aviv, Former Residents of Zoludek in Israel and the USA, 1967 (H, Y, E 329 pages) // Книга Желудка і Орлі; щоденник пам'яті, ред. Арон Мейровіц, Земляцтво Желудка в Ізраїлі та США, Тель-Авів 1967, 329 ст. (іврит, їдиш, англійська.)

Читати більше

Книга пам'яті Жовкви

Книга пам'яті Жовкви

Sefer Zolkiew (Memorial book of Zolkiew), Editors: Nathan Michael Gelber, Y. Ben-Shem, The Encyclopedia of the Jewish Diaspora, Published: Jerusalem 1969 (H 844 columns) // Книга Жовкви; Книги пам'яті ґмін діаспори, ред. Натан Міхаель Ґельбер, Й. Бен-Шем, Земляцтво Жовкви у Ізраїлі та діаспорі, Єрусалим, 1969 (іврит).

Читати більше

Книга пам'яті Ів'є

Книга пам'яті Ів'є

Sefer Zikaron le-kehilat Iwie (In Memory of the jewish Community of Iwie), Editor M. Kaganovich, Tel Aviv, Association of Former Residents of Ivie in israel. 1968 (738 pages, Hebrew, Yiddish) // Книга пам'яті кагалу Ів'є, ред. М. Каганович, Тель-Авів, Асоціація колишніх мешканців Ів'є в Ізраїлі. 1968, 738 с. (іврит, їдиш).

Читати більше

Книга пам'яті Казімєжа Дольного

Книга пам'яті Казімєжа Дольного

Pinkes Kuzmir; memorial book, ed. Dawid Sztokfisz, Irgunej Jocej Kuzmir bi-Mediant Israel u-wa-Tefucot, Tel Awiw 1970 (hebr., jid.) // Хроніка Казімєжа Дольного, ред. Давид Штокфіш. Земляцтва Казімєжа Дольного в Ізраїлі та діаспорі. Тель Авів, 1970. 655 ст. (іврит, їдиш).

Читати більше

Книга пам'яті Кобриня

Книга пам'яті Кобриня

Kobryn; zamlbukh (an interblik ibern yidishn Kobryn) = Kobryn; an overview of Jewish Kobryn, ed. Melech Glotzer, Kobryn Book Committee, Buenos Aires 1951 // Кобринь; огляд єврейського Кобриня, ред. Мелех Ґлоцер, Комітет Книги при Земляцтві Кобриня в Аргентині. Буенос-Айрес, 1951, 310 с. (їдиш).

Sefer Kobryn; megilat hayim ve-hurban (Book of Kobrin; the scroll of life and destruction), ed. Betzalel Shwartz, Israel Chaim Bil(e)tzki, Published in Tel Aviv 1951 // Книга Кобриня; сувій життя та знищення, ред. Бецаель Шварц, Ізраїль Хаїм Білецький, Тель-Авів, 1951, с. 347 (іврит).

Читати більше

Книга пам'яті Ковеля

Книга пам'яті Ковеля

Kowel; sefer edut ve-zikaron le-kehilatenu she-ala aleha ha-koret (Kowel; testimony and memorial book of our destroyed community), ed. Eliezer Leoni-Zopperfin, Tel Aviv 1957 // Ковель; книга спогадів та пам'яті нашого кагалу, якого вже немає, ред. Еліезер Леоні-Цопперфін, Земляцтво Ковеля в Ізраїлі, Тель-Авів, 1959, 539 ст. (іврит, їдиш)

Читати більше

Книга пам'яті Корця

Книга пам'яті Корця

Korets (Wolyn); sefer zikaron le-kehilatenu she-ala aleha ha-koret, The Korets book; in memory of our community that is no more, ed. E. Leoni, Tel Aviv; Former Residents of Korets in Israel, 1959 (H, Y, 791 pages) // Корець (Волинь); книга пам'яті нашого кагалу, якого вже немає. Ред. Ельєзер Леоні, Земляцтво Корця в Ізраїлі, Тель-Авів, 1959, 791 ст. (іврит, їдиш).

Читати більше

Книга пам'яті Косова

Книга пам'яті Косова

Sefer Kosow-Galicia ha-mizrahit (Memorial book of Kosow-Kosow Huculski), Editor: G. Kressel. L. Oliczky, Former Residents of Kosow and Vicinity in Israel, Published: Tel Aviv 1964 (H, Y 430 pages) // Книга Косова (Східна Галичина), ред. Ґ. Кресель і Л. Оліцкі, Земляцтво Косова і околиць в Ізраїлі, Тель-Авів 1964, 430 с.

Читати більше

Книга пам'яті Коцька

Книга пам'яті Коцька

Sefer zikaron li-kehilat Kock, red. Elijahu Porat, Irgun Jocej Kock be-Israel be-ezrat Irgun Jocej be-Argentina u-we-Carefat = Irgun Jocej Kock in Isroel mit der hilf fun kocker in Argentine un in Frankrajch, Tel Awiw 1961 // Книга Коцька, ред. Еліягу Порат,. Земляцтво Коцька в Ізраїлі за допомогою земляцтв Коцька в Аргентині та Франції. Тель Авів, 1961, 424 с. (іврит, їдиш).

Читати більше

Книга пам'яті Кременця

Книга пам'яті Кременця

Pinkas Kremenits; Sefe Zikaron, Memorial Book of Krzemieniec, Editor: Abraham Samuel Stein, Tel Aviv 1954 // Хроніка Кременця; книга пам'яті, ред. Абрагам Шмуель Штейн, Земляцтво Кременця в Ізраїлі, Тель-Авів, 1954, 453 ст. (іврит, їдиш).

Kremenits, Vyshgorodek, un Potshayuv yizkor bukh, Memorial Book of Kremenets, Vyshgorodok, and Pochayiz, Editor: Falik Lerner, Buenos Aires, 1965 (478 pp, Y, Sp) // Кременець, Вишгородок та Почаїв;книга пам'яті, ред. Фалік Лернер, Земляцтво Кременця та околиць в Аргентині, Буенос-Айрес, 1965, 468 ст. (їдиш, іспанська).

Читати більше

Книга пам'яті Кринок

Книга пам'яті Кринок

Pinkas Krinki; in memory of the Jewish community, ed. Dow Rabin, Irgunim szel Jocej Krinki bi-Mediant Israel u-wa-Tefucot, Tel Awiw 1970, ss. 374 // Хроніка Кринок. Ред. Дов Рабін. Земляцтва Кринок в Ізраїлі та діаспорі, Тель-Авів, 374 с. (іврит, їдиш).

Читати більше

Книга пам'яті Ланьцуту

Книга пам'яті Ланьцуту

Lancut; hayeha ve-hurbana shel kehila yehudit (Lancut; the life and destruction of a Jewish community), Editors: M. Waltzer, N. Kudish, Tel Aviv, 1963, Associations of Former Residents of Lancut in Israel and the USA (H, Y ,E 524 pages) // Ланьцут; життя і знищення єврейської спільноти. Ред.: М. Вальцер, Н. Кадіш. Земляцтва Ланьцуту в Ізраїлі та США. Тель-Авів, 1963, 465 с. (іврит, їдиш, англійська).

Читати більше

Книга пам'яті Леська

Книга пам'яті Леська

Sefer yizkor; mukdash le-yehudei ha-ayarot she-nispu ba-shoa be-shanim 1939-44, Linsk, Istrik, Beligrod, Litovisk veha-sevivah (Memorial book; dedicated to the Jews of Links, Istrik and vicinity who perished in the Holocaust in the years 1939-1944), Editors: Natan Mark, Shimon Friedlander, Published: Tel Aviv 1965 (H, Y 516 pages) // Книга пам'яті; присвячена єврейським містечкам, знищеним під час Шоа у 1939-1944 роках: Лісько, Нижні Устрики, Баліґруд, Лютовищі та околиці, ред. Натан Марк і Шимон Фрідландер, Організаційний комітет книги "Лівай", Тель-Авів, 1964/1965, 516 с., іл, портр. (іврит, їдиш).

Читати більше

Книга пам'яті Любомля

Книга пам'яті Любомля

Sefer izkor le-kehilat Luboml, Yizkor book of Luboml, Editor: Berl Kahan, Tel Aviv 1974 (H, Y, E 390 pages) // Книга пам'яті кагалу Любомль, ред. Берл Каган, Тель-Авів, 1974, 390 ст. (іврит, їдиш, англійська).

Читати більше

Книга пам'яті Межиріччя Підляського

Книга пам'яті Межиріччя Підляського

Mezricz; zamlbuch in hajlikn ondenk fun di umgekumene Jidn in undzer gebojrn-sztot in Pojln, ed. Josef Horn, Mezriczer landslajt-Farajn in Argentine, Buenos Aires 1952, ss. 635, faks., il., portr. (jid.) // Межиріччя; альманах на честь святої памя'ті убитих євреїв нашого рідного міста в Польщі; до 10-ї річниці.  Ред. Йосеф Горн, Земляцтво Межиріччя в Аргентині, Буенос-Айрес, 1952, 605 ст., іл., портр. (Їдиш).

Sefer Mezricz; le zecher kedoszej irenu hi''d = The Mezritch book, red. Icchak Ronkin i Binem Heler, "Ha Merkaz ha-Mezriczai" be-Israel we-Irgunej Benej Irenu bi-Tefucot, Izrael 1978, s. 821, il. (hebr., jid.) // Книга Межиріччя; пам'яті мучеників нашого міста, нехай Господь відплатить за їх кров. Ред. Іцхак Ронкін, Бінем Гелер, "Межиріцький центр" в Ізраїлі та Земляцтво нашого міста в діаспорі. Ізраїль, 1978, 821 с., ілюстр. (іврит, їдиш).

Читати більше

Книга пам'яті Міра

Книга пам'яті Міра

Sefer Mir (Memorial book of Mir), Editors: N. Blumenthal, Jerusalem, The Encyclopedia of the Jewish Diaspora, 1962 (H, Y, E, 768 pages) // Книга пам'яті Міра. Ред. Н. Блюменталь, Єрусалим, Енциклопедія єврейської діаспори, 1962. 768 с. (іврит, їдиш, англійська).

Читати більше

Книга пам'яті Новогрудка

Книга пам'яті Новогрудка

Pinkas Navaredok (Navaredok memorial book), ed. E. Yerushalmi, Tel Aviv, Alexander Harkavy Navaredker Relief commitee in the USA and ISrael, 1963 (H, Y, 419 pages) // Хроніка Новогрудка, ред. Ельєзер Єрусаламі та ін., Комітет допомоги ім. Олександра Гаркавого в США. Тель-Авів, 1963, с. 419 (іврит, їдиш).

Читати більше

Новини

Рекомендоване

Фотографії

Інші матеріали

Рекомендоване