Шляхами штетлів. Об'єкти єврейської культурної спадщини в транскордонному туризмі

Шляхами штетлів. Об'єкти єврейської культурної спадщини в транскордонному туризмі

Театр NN
Книга пам'яті Острини

Книга пам'яті Острини

Book of Remembrance for the Communities of Shtutshin, Vasilishki, Ostrina, Novi Dvor, and Rozanka With information on the following communities: Belitza, Demotchvy, Eisiskes, Kadzilon, Kolonia Dubruva, Misievich, Polasy, Rakovich, Shalevy, Skrebovy, Sobakintzy, Zabloch and Zaludok. Translation of Sefer zikaron le-kehilot Szczuczyn Wasiliszki Ostryna Nowy-Dwor Rozanka Edited by: L. Losh "Community of Rozanka" edited by Rav Abraham Liss. Published in Tel Aviv, 1966 // Книга пам'яті спільнот Щучина, Васілішок, Острини, Нового Двору і Ружанки з інформацією про такі спільноти: Бєліца, Демотхви, Ейшішкес, Кадзілон, Колонія Дубрува, Місевич, Поляси, Раковіч, Шалеви, Скребови, Собакинці, Заблох і Желудок. Ред. Л. Лош. "Ружанська спільнота" - ред. Рав Абрагам Лісс. Тель-Авів, 1966.

Читати більше

Книга пам'яті Острога

Книга пам'яті Острога

Pinkas Ostra; sefer-zikaron le-kehila Ostra = Ostrog (Wolyn); in memory of the Jewish community, ed. Bencion H. Ayalon-Baranik, Irgun Olej Ostra be-Israel, Tel Aviv 1960 // Хроніка Острога; Книга пам'яті острозького кагалу, ред. Бенціон Аялон Баранік, Земляцтво Острога в Ізраїлі, Тель-Авів, 1960 (іврит, їдиш).

Sefer Ostra (Wolin); macewet zikaron li-kehila kedosza = Ostrog book; a memorial to the Ostrog holy community, ed. Icchak Alperowic, Chaim Finkel, Irgun Jocej Ostra be-Israel = Ostrog Society in Israel, Tel Awiw 1987, ss. 402 // Книга Острога (Волинь); мацева пам'яті святого кагалу, ред. Іцхак Альперович, Хаїм Фінкель, Земляцтво Острога в Ізраїлі, Тель-Авів, 1987, 402 ст. (іврит, їдиш, англійська, польська).

Читати більше

Книга пам'яті Ошмян

Книга пам'яті Ошмян

Sefer Zikaron le-kehilat Oshmana, Oshmana Memorial Book, ed. M. Gelbart, Tel Aviv, Organization in Israel and the Oshmaner Society in the USA, 1969 (H, Y, E) // Книга пам'яті кагалу Ошмяна, ред. М. Ґелбарт, Земляцтво Ошмяни в Ізраїлі та Товариства ошмянців у США, Тель-Авів, 1969, 665 с. (іврит, їдиш, англійська).

Читати більше

Книга пам'яті Підгаєць

Книга пам'яті Підгаєць

Sefer Podhajce: memorial book of Podhajce, ed. S. Geshuri, Tel Aviv, 1972, Podhajce Society // Книга Підгаєць, ред. С. Ґешурі, Земляцтво Підгаєць в Ізраїлі, Тель-Авів, 1972, 295 ст. (іврит, їдиш, англійська)

Читати більше

Книга пам'яті Пінська

Книга пам'яті Пінська

Pinsk Sefer Edut ve-Zikaron le-Kehilat Pinsk-Karlin, Pinsk Historical Volume: History of the Jews of Pinsk, 1506-1941, Editors: Dr. Wolf Zeev Rabinowitsch, Nachman Tamir (Mirski), Former residents of Pinsk-Karlin in Israel, 1966-1977, Volume 1, 2 (H, Y, E) // Пінськ, Книга спогадів і пам'яті ґміни Пінськ-Карлін, ред. Вольф Зев Рабінович, Нахман Тамір (Мірський), Земляцтво Пінська-Карліна в Ізраїлі, 1966-1977 (іврит, їдиш, англійська).

Tojznt jor Pinsk; geszichte fun der sztot, der jidiszer jiszew, institucjes, socjale bawegungen, perzenlechkajtn, gezlszaftleche tuer, Pinsk iber der welt, ed. B. Hofman (Cwijon), Pinsker Brencz 210, Arbeter-Ring = Pinsker branch 210; Worksmen's Circle, New York 1941, pages XV, 500) // Тисяча років Пінська; історія міста, проживання євреїв, організацій, громадських рухів, особистостей, громадських діячів, Пінськ у світі. Ред. Б. Гофман (Цвійон), Робітничий гурток, пінський відділ 210. Нью-Йорк, 500 стор. (їдиш).

 

 

Читати більше

Книга пам'яті Пружан

Книга пам'яті Пружан

Pinkus Pruzhany: Pruzhany, Kartuz Bereza, Malch, Shershevo and Selets (Memorial Book of Five Destroyed Communities), Edited by Mordechai W. Bernstein, Buenos Aires, former residents of Pruzana, 1958 // Книга п'яти знищених спільнот: Пружани, Береза Картузька, Мальч, Шершево та Селець, ред. Мордехай В. Беренштейн, Земляцтво Пружан в Аргентині за доп. земляцтв в Ізраїлі, США та Канаді, Буенос-Айрес, 1958 (їдиш)

Pinkas Pruzhany ve-ha-seviva (memorial book of Pruz'any and its vicinity (Berezne, Malch, Pruzhany, Shershev, Seltz and Lineve); Chronicle of six communities that perished in the Holocaust. Editor: Joseph Friedlaender, tel Aviv 1983: United Pruziner and Vicinity Relief Committee in NY and Philadelphia and the Pruz'ana Landshaft Assoc. in Israel // Книга пам'яті Пружан та околиць (Березне, Мальч, Шершево, Селець та Ліневе); Хроніка шести спільнот, знищених під час Голокосту, ред. Йозеф Фрідлендер, Земляцтво Пружан та Околиць в Ізраїлі та США, Тель-Авів, 1983, 542 ст. (іврит, англійська)

Читати більше

Книга пам'яті Рогатина

Книга пам'яті Рогатина

Kehilat Rohatyn ve-ha-seviva (Rohatyn; the history of a Jewish community), Editors; M. Amihai, David Stockfish, Shmuel Bari, Tel Aviv, Former Residents of Rohatyn in Israel, 1962 (H, Y, E, 439 pages) // Кагал Рогатин та околиці; життя та винищення міста, ред. Мордехай Аміхай, Земляцтво Рогатина в Ізраїлі, Тель-Авів, 1962, 362 ст. (іврит, їдиш, англійська).

Читати більше

Книга пам'яті Ружан

Книга пам'яті Ружан

Rozhinoy; sefer zikaron le-kehilat Rozhinoy ve-ha-seviva; Rozana; a memorial book to the Jewish community. Ed. M. Sokolowsky. Tel Aviv, Former residents of Rozhinoy in israel, 1957 (232 pages H, Y) // Ружани; Книга пам'яті кагалу Ружан та околиць, ред. Меїр Соколовський, Земляцтво Ружан в Ізраїлі, Тель-Авів, 1957, 232 ст. (їдиш, іврит)

Читати більше

Книга пам'яті Слоніма

Книга пам'яті Слоніма

Pinkas Slonim (Memorial book of Slonim), Editor: Kalman Lichtenstein, Former Residents of Slonim in Israel, Published: Tel Aviv 1962-1979 (4 volumes H, Y, E) // Хроніка Слоніма, ред. Кальман Ліхтенштейн, Земляцтво Слоніма в Ізраїлі, Тель-Авів, 1961-1979, 4 томи (іврит, їдиш, англійська)

Читати більше

Книга пам'яті Століна

Книга пам'яті Століна

Stolin; sefer zikaron le-kehilat Stolin ve-ha-seviva (Stolin; a memorial to the Jewish communities of Stolin and vicinity), Editors: A. Avatichi, Y. Ben-Zakkai, Tel Aviv 1952, Former Residents of Stolin and vicinity in Israel (H 263 pages) // Столін; книга пам'яті кагалу Століна та околиць, ред. А. Аватіхі, І. Бен-Заккай, Земляцтво Століна та околиць в Ізраїлі, Тель-Авів, 1952, 263 ст. (іврит)

 

Читати більше

Книга пам'яті Тикоціна

Книга пам'яті Тикоціна

Sefer Tiktin (Memorial book of Tiktin), Editors: M. Bar-Yuda, Z. Ben-Nahum, Tel Aviv, Former Residents of Tiktin in Israel, 1959 (H 606 pages) // Книга пам'яті Тикоціна, під ред. М. Бар-Юда, З. Бен-Нагум. - Тель-Авів, Земляцтво Тикоціна в Ізраїлі, 1959, 606 ст, іврит.

Читати більше

Книга пам'яті Чорткова

Книга пам'яті Чорткова

Sefer yizkor le-hantsahat kedoshei kehilat Czortkow (Memorial book of Czortkow), Editors: Dr. Yeshayahu Austri-Dunn, Tel Aviv, Former residents of Czortkow in Israel, 1967 (H,Y, E, 471 pages) // Книга пам'яті для увічнення мучеників кагалу Чорткова, ред. Єшаягу Астрідан, Земляцтво Чорткова в Ізраїлі, Хайфа-Тель-Авів, 1967, 435 ст. (іврит, їдиш, англійська, польська)

Читати більше

Книга пам'яті Щебжешина

Книга пам'яті Щебжешина

Sefer zikaron li-kehilat Szebreszin (Book of memory to the Jewish community Shebreshin), Editors: Dov Shuval, Association of Former Inhabitants of Shebreshin in Israel and the Diaspora, Published in Haifa, 1984 // Книга пам'яті єврейської спільноти Щебжешина, ред. Дов Шувал, Асоціація колишніх мешканців Щебжешина в Ізраїлі та діаспорі. — Хайфа, 1984

Читати більше

Книга пам'яті Юзефува

Книга пам'яті Юзефува

Sefer zikaron le-kehilat Jozefow ve-le-kedosheha (memorial book to the community od Jozefow and its martyrs), Editor: Azriel Omer-Lemer, Jozefow Societies in Israel and the USA, Published: Tel Aviv 1975 (H, Y 426 pages) // Книга памя'ті кагалу Юзефува Білґорайського та його мучеників, Редактор: Азріель Омер-Лемер, Земляцтва Юзефува в Ізраїлі та США, Тель-Авів, 1974/1975, сс. 426 (іврит, їдиш).

Читати більше

Спогади Ісроеля Ґармі. Із Книги Пам'яті Любомля

Спогади Ісроеля Ґармі. Із Книги Пам'яті Любомля

Офіційно місто називалось Любомль. Але євреї міста і прилеглих районів звикли називати його “Лібівне”. До кінця Першої світової війни місто входило до Володимирського повіту, а центр губернії знаходився в Житомирі, столиці Волині. Типове формулювання для документів і офіційна адреса для пошти писались як “Местечко Любомль, Владимир-Волынский уезд, Житомирская губерния”.

Читати більше

Театральне життя в Ковелі

Театральне життя в Ковелі

Яков Тейтелькар, Театральне життя в Ковелі. Книга пам'яті Ковеля (Ковель; сефер едут ве-зікарон ле-кегілатену ше-ала алега га-корет), Тель-Авів. 1957. Переклад з івриту — Ярон Кароль Бекер; переклад з польської — Володимир Дишлевук.

Читати більше

Новини

Рекомендоване

Фотографії

Інші матеріали

Рекомендоване