Шляхами штетлів. Об'єкти єврейської культурної спадщини в транскордонному туризмі

Шляхами штетлів. Об'єкти єврейської культурної спадщини в транскордонному туризмі

Театр NN

Presentation in Navaredok

W dniu 2 marca 2018 (piątek) o godz.15.00 w Nowogródku
w siedzibie Nowogródzkiego Muzeum Historyczno-Krajoznawczego (ul.Grodzienska 2)
odbędzie się prezentacja rezultatów projektu "Shtetl Routes. Obiekty żydowskiego dziedzictwa w turystyce transgranicznej Polski, Białorusi i Ukrainy"

Відвідування Новогрудка, міжнародний виїзд проекту Shtetl Routes
Відвідування Новогрудка, міжнародний виїзд проекту Shtetl Routes (Фотограф: Тарайко, Моніка)

W spotkaniu udział wezmą m.in. dyrektorka Muzeum Krajoznawczo-Historycznego w Nowogródku Maryna Jaroszuk,
eksperci i uczestnicy projektu: Tamara Werszycka, prof. Andrzej Trzciński, Paweł Sygowski, Monika Tarajko, Agata Radkowska
oraz koordynator Emil Majuk.

Poruszone zostanie tematyka potencjału rozwoju turystyki kulturowej i ochrony żydowskiego dziedzictwa kulturowego na pograniczu Polski, Białorusi i Ukrainy.

Новини

Рекомендоване

Фотографії

Інші матеріали

Рекомендоване