Шляхами штетлів. Об'єкти єврейської культурної спадщини в транскордонному туризмі

Шляхами штетлів. Об'єкти єврейської культурної спадщини в транскордонному туризмі

Театр NN

Книга пам'яті Острини

Book of Remembrance for the Communities of Shtutshin, Vasilishki, Ostrina, Novi Dvor, and Rozanka With information on the following communities: Belitza, Demotchvy, Eisiskes, Kadzilon, Kolonia Dubruva, Misievich, Polasy, Rakovich, Shalevy, Skrebovy, Sobakintzy, Zabloch and Zaludok. Translation of Sefer zikaron le-kehilot Szczuczyn Wasiliszki Ostryna Nowy-Dwor Rozanka Edited by: L. Losh "Community of Rozanka" edited by Rav Abraham Liss. Published in Tel Aviv, 1966 // Книга пам'яті спільнот Щучина, Васілішок, Острини, Нового Двору і Ружанки з інформацією про такі спільноти: Бєліца, Демотхви, Ейшішкес, Кадзілон, Колонія Дубрува, Місевич, Поляси, Раковіч, Шалеви, Скребови, Собакинці, Заблох і Желудок. Ред. Л. Лош. "Ружанська спільнота" - ред. Рав Абрагам Лісс. Тель-Авів, 1966.

Книга пам'яті Острини

Фотографії:

Прочитати оригінал книги онлайн у New York Public Library:

http://yizkor.nypl.org/index.php?id=2709

Прочитати переклад англійською на сайті JewishGen:

http://www.jewishgen.org/yizkor/szczuczyn-belarus/szc295.html

 

 

Мапа

Рекомендоване

Фотографії

Ключові слова